ඉගිලෙනා ආදරය  

Posted by K. S. B


මිට මොලවන්න බැරි ආදරය... දැකලත් නැති හදවතක, පිරෙන්නෙ නැති සිත් මලුවේ, පැතු පෙමක ගිලිහුන කදුලු කැට


2 comments

oyaa jeevath venna
mama marennam
kaviya maara lassanai malliya :)
anith evath lassanai
keep it up...

Thanx akka... thanxxxx

Post a Comment

බෙදා ගන්න

Share on Facebook

Get Sinhala Unicode

Get Sinhala Unicode
Get Sinhala Unicodes to view this page from this link

රන් හා සමාන කාලය

ආගිය කතා

පට පටාස්

lankeeya sithuwili

මාත් ඵක්ක

අළුත් වෙන දේ ගෙදරටම ඵවන්න

Enter your email address:

මාර්ග පහසුකම් FeedBurner

Who am I...?

My photo
Kelaniya, Western, Sri Lanka
මම මමම ‍වන්නට කරන වෑයම නොවෙයි ඵහි තවත් කෙනෙක්..

Set Wenna


ShoutMix chat widget

යාඵ වෙන්න

විද්‍යුත් තැපෑල:-
kenshanaka@gmail.com
තැපෑලෙන්-
227/3 මීගහවත්ත පාර,
වනවාසල, කැලණිය.
හලො:-
0773366512

ආ ගිය ඇත්තො

බෙදා ගන්න

Share

ඇවිත් ගිය අය

free counters